About

Born 1951, Philadelphia, PA

Education:

1975 MFA, Washington University, St. Louis, Missouri
1973 BFA, Philadelphia College of Art, Philadelphia, Pennsylvania


Also represented by